Het Centrum voor Schoolfeedback wil scholen ondersteunen in hun interne kwaliteitszorg door het verstrekken van snelle, geautomatiseerde feedback over de leerprestaties en de vooruitgang van hun leerlingen, de toegevoegde waarde die scholen daarbij realiseren, de effecten van vernieuwingen op hun leerlingen.

Lanceeractie basisonderwijs en secundair onderwijs:
lanceerprijzen tot eind juni 2016!


“Hoe goed presteren onze leerlingen nu eigenlijk in vergelijking met andere scholen met een gelijkaardig publiek? Hoe krijgen we zicht op de toegevoegde waarde die onze school realiseert?”

“Maken de leerlingen bij ons meer of minder vooruitgang (of leerwinst) dan leerlingen op andere scholen?”

“Hoe kan ik een objectief zicht krijgen op de OUTPUT die onze school realiseert en toch ook rekening houden met de INPUT van onze leerlingen, hun achtergrond, hun thuistaal?”

“Zijn onze leerlingen echt wel beter af met die nieuwe methode of nieuwe aanpak die onze school aan het uitproberen is?”

“En kan die feedback vooral snel gegeven worden?”