Het Centrum voor Schoolfeedback wil scholen ondersteunen in hun interne kwaliteitszorg door het verstrekken van snelle, geautomatiseerde feedback over de leerprestaties en de vooruitgang van hun leerlingen, de toegevoegde waarde die scholen daarbij realiseren, de effecten van vernieuwingen op hun leerlingen.

Op 1 januari 2018 stopt het schoolfeedbackproject.

Er worden vanaf dan geen nieuwe schoolfeedbackrapporten meer opgesteld
(behalve voor de scholen waaraan een feedbackrapport beloofd werd).

We blijven het principieel waardevol vinden om scholen feedback te geven over de resultaten van hun leerlingen; maar bij gebrek aan ondersteuning slaagt het schoolfeedbackproject er niet in om voldoende kwaliteit te bieden.

Daarom aanvaarden we geen nieuwe opdrachten meer.

We wensen iedereen te bedanken die op één of andere manier heeft bijgedragen aan het schoolfeedbackproject.

Voor verdere vragen kan je contact opnemen met Jan.VanDamme@kuleuven.be of Bieke.DeFraine@kuleuven.be.