Aanbod

Het Centrum voor Schoolfeedback heeft een standaardaanbod van schoolfeedback voor scholen in het basisonderwijs en scholen in het secundair onderwijs. Die feedback wordt gegeven op basis van eigen ontwikkelde toetsen of toetsen die vrijgegeven zijn voor gebruik in het Vlaams onderwijs. Op vraag van scholen en pedagogische begeleidingsdiensten organiseert het Centrum voor Schoolfeedback ook nascholing over de interpretatie en het gebruik van schoolfeedback.

Daarnaast leveren wij ook maatwerk voor derden, dat is al wie in het kader van onderwijs, vorming of opleiding aan eigen scholen of centra feedback ter beschikking wil stellen.

Wij verlenen ook diensten aan onderwijsonderzoekers die op grond van hun data en analyses schoolfeedback willen bezorgen aan de scholen die aan hun onderzoek deelnamen of die van het schoolfeedbacksysteem gebruik willen maken om data te verzamelen.