Aanbod voor basisonderwijs

Het standaardaanbod van schoolfeedback voor het basisonderwijs bouwt op de gegevens die tussen 2003 en 2010 verzameld werden in het kader van het SiBO-onderzoek (Schoolloopbanen in het BasisOnderwijs), uitgevoerd door het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen. Op basis van die gegevens werden in het kader van het Schoolfeedbackproject eigen analysemodellen ontwikkeld die de basis vormen voor de schatting van de toegevoegde waarde die aan basisscholen gerapporteerd wordt.