Aanbod voor onderwijsonderzoekers

Feedback aan je steekproefscholen

Veel onderzoekers doen een beroep op scholen voor het verzamelen van gegevens, hetzij omdat hun onderzoek over onderwijs gaat of aan de schoolcontext gerelateerd is, hetzij omdat hun doelgroep (kinderen, jongeren) het gemakkelijkst via scholen te bereiken zijn.
Méér en méér vragen scholen in return voor hun medewerking enige feedback over de resultaten van het onderzoek. Ze zijn daarbij niet alleen geïnteresseerd in de algemene resultaten van het onderzoek, maar ook in de resultaten met betrekking tot hun eigen leerlingen. Heel vaak ook willen ze graag zien waar ze met hun leerlingen staan in vergelijking met andere scholen (met een gelijkaardig leerlingenpubliek). En dat in een taal en een vorm die voor hen begrijpelijk is.

Ons schoolfeedbacksysteem biedt aan (onderwijs)onderzoekers een platform om hun steekproefscholen feedback aan te bieden op een manier die voor scholen toegankelijk is.

Voorbeeldrapporten basisonderwijs
Voorbeeldrapporten secundair onderwijs


Hoe ga je te werk?

Om schoolfeedback te kunnen aanmaken en verspreiden via ons schoolfeedbacksysteem heb je nodig:

  • een referentiedataset
  • formules of tabellen voor de omzetting van ruwe scores in vaardigheidsscores
  • een regressiemodel (aan te leveren in MLWin)
  • een voorbeeld van een feedbackrapport (tekst)

Contacteer ons voor de nodige specificaties.