Aanbod voor secundair onderwijs

Voor het secundair onderwijs (1ste en 2de graad) werden binnen het Schoolfeedbackproject een reeks eigen toetsen ontwikkeld voor twee leergebieden: wiskunde en Nederlands (begrijpend lezen).

Met het oog op de ontwikkeling van schoolfeedback werd tussen september 2008 en mei 2010 een beperkt longitudinaal onderzoek opgezet. Daarbij werd in een ruime steekproef van scholen, met een vertegenwoordiging van een grote diversiteit van basisopties en studierichtingen, een groep leerlingen gevolgd vanaf het begin tot het einde van de eerste graad en een tweede groep leerlingen vanaf het begin tot het einde van de tweede graad.