Schoolfeedback

Het Centrum voor Schoolfeedback wil scholen ondersteunen in hun interne kwaliteitszorg door het verstrekken van snelle, geautomatiseerde feedback over

  • de leerprestaties en de vooruitgang van hun leerlingen,
  • de toegevoegde waarde die scholen daarbij realiseren,
  • de effecten van vernieuwingen op hun leerlingen.  

Het Centrum voor Schoolfeedback werkt verder op de onderzoeksresultaten en de realisaties van het Schoolfeedbackproject.

Behalve een open eigen aanbod met feedback voor het Vlaamse basis- en secundair onderwijs, stelt het Centrum voor Schoolfeedback zijn systeem voor geautomatiseerde feedbackverstrekking ook ter beschikking van organisaties die onderwijs en opleiding inrichten of ondersteunen en zelf feedback willen organiseren op basis van eigen tests of toetsen. Ook onderwijsonderzoekers kunnen hiervoor op ons een beroep doen.