Achtergrondinformatie

 • Kernbegrip in onze feedback is de toegevoegde waarde van een school, die we definiëren als het verschil tussen het feitelijke gemiddelde en het verwachte gemiddelde.
   
 • In voorkomend geval toont onze feedback ook hoe de toegevoegde waarde die een school realiseert, verschilt per leerlingcategorie: kansarm versus niet kansarm, Nederlandstaligen versus niet- Nederlandstaligen, enz.
   
 • Wanneer we voor leerlingen beschikken over toetsgegevens verzameld bij het begin en bij het einde van een schooljaar of over opeenvolgende schooljaren heen, geven we ook feedback over de gemiddelde leerwinst.
   
 • Aan de schoolfeedback worden ook steeds overzichten toegevoegd met voor elke leerling de individuele vaardigheidsscore. Dat laat een school onder meer toe de resultaten te controleren en helpt ons eventuele fouten op te sporen.
   
 • Onze feedback is gebaseerd op toetsen en vragenlijsten die de school zelf bij de leerlingen afneemt en waarvan de antwoorden door de school via ons scholenportaal ingevoerd worden. Die gegevens worden door ons vergeleken met de gegevens van een ruime, representatieve steekproef van vergelijkbare Vlaamse scholen. Cruciaal in die vergelijking is dat we rekening houden met relevante achtergrondgegevens. Dat maakt het mogelijk dat we de resultaten van uw school vergelijken met de resultaten van andere scholen met een vergelijkbaar leerlingenpubliek.
   
 • Het hele verwerkingsproces, inclusief de statistische analyse van de gegevens en de aanmaak van de feedbackrapporten, is volledig geautomatiseerd. Dat zorgt voor snelle feedback (binnen 30 schooldagen).