Schoolfeedbackteam


Wie leidt?

Het Centrum voor Schoolfeedback is een dienstverlenend centrum binnen KU Leuven Research & Development en is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen drie universiteiten: KU LeuvenUGent en Universiteit Antwerpen.
Het Centrum opereert als een projectgroep binnen KU Leuven Research & Development onder leiding van

  • prof. dr. Jan Van Damme (Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -Evaluatie, KU Leuven) en
  • prof. dr. Sarah Gielen (Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -Evaluatie, KU Leuven)

Co-promotoren zijn:

  • prof. dr. Martin Valcke (Vakgroep Onderwijskunde, UGent) 
  • prof. dr. Peter Van Petegem (Instituut voor onderwijs- en informatiewetenschappen, Universiteit Antwerpen)

Wie voert uit?

De coördinatie berust bij dr. Jean Pierre Verhaeghe (KU Leuven, UGent) en Gudrun Vanlaar (KU Leuven). Jorrit Behets is verantwoordelijk voor het informaticagedeelte en samen met Ilka Fidlers bemant hij de helpdesk.

Wie adviseert?

Het project wordt opgevolgd en geadviseerd door de Gebruikerscommissie die ook het Schoolfeedbackproject adviseerde. Daarin zetelen vertegenwoordigers van scholengemeenschappen, de onderwijskoepels, de CLB’s en het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming.

Wie betaalt?

Het Centrum voor Schoolfeedback werkt op basis van inkomsten uit dienstverlening: de feedback en nascholing aan scholen, de ontwikkeling van analysemodellen en feedback voor derden.