Wetenschappelijke basis

Het Schoolfeedbackproject (SFP) ligt aan de basis van het huidige Centrum voor Schoolfeedback.

Het liep van 1 juni 2006 tot 31 mei 2010 en werd gefinancierd door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) dat valt onder de voogdij van de Vlaamse minister bevoegd voor het innovatiebeleid. De financiering kaderde in het programma voor Strategisch Basisonderzoek (SBO) onder projectnummer SBO 50194 (Each School Its Own Mirror - Een spiegel voor elke school).

Promotoren waren de professoren Jan Van Damme (KU Leuven), Rianne Janssen (KU Leuven), Patrick Onghena (KU Leuven), Peter van Petegem (Universiteit Antwerpen) en Martin Valcke (UGent). De coördinatie berustte bij dr. Jean Pierre Verhaeghe (KU Leuven, UGent).

Het Schoolfeedbackproject was een interuniversitair onderzoeks- en ontwikkelingsproject met medewerkers vanuit de drie samenwerkende universiteiten. In het geheel van de werkzaamheden van het SFP kunnen verschillende peilers onderscheiden worden:

 1. onderzoek in verband met de statistische modellering van groeicurves in het onderwijs 
  • hieraan werkten dr. Heidi Knipprath (KU Leuven) en dr. Jean Pierre Verhaeghe (KU Leuven, UGent)
    
 2. onderzoek naar de wijze waarop kernbegrippen uit de schoolfeedback (toegevoegde waarde en leerwinst) best kunnen worden uitgelegd aan een niet-statistisch geschoold publiek en door middel van tekst, grafieken en tabellen voorgesteld kunnen worden in schoolfeedbackrapporten
  • hieraan werkten dr. Goedele Verhaeghe (UGent), die op dit onderzoeksthema promoveerde, en dr. Jean Pierre Verhaeghe (KU Leuven, UGent)
    
 3. onderzoek naar de wijze waarop scholen schoolfeedbackrapporten aanwenden
  • door dr. Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) en dr. Goedele Verhaeghe (UGent)
    
 4. ontwikkeling van een schoolfeedbacksysteem dat gegevens die scholen doorsturen automatisch verwerkt tot schoolfeedbackrapporten
  • door de informatici Griet Mertens, Jorrit Behets, Gerrit Brouwers en Geert Delanote, m.m.v. het team van Statik (vroeger Blau) voor het scholenportaal

Voor het onderzoeks- en ontwikkelingswerk kon het schoolfeedbackteam gebruikmaken van gegevens die door het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen verzameld werden in het kader van het SiBO-project. Op basis van de SiBO-databank kon schoolfeedback voor het basisonderwijs ontwikkeld worden. Daarnaast werd ook schoolfeedback ontwikkeld op basis van gegevens uit de Vlaamse deelname aan het PIRLS-onderzoek (2006) omtrent begrijpend lezen in het vierde leerjaar van de basisschool (PIRLS-voorbeeldrapport).

Voor het secundair onderwijs werd binnen het Schoolfeedbackproject een eigen reeks toetsen ontwikkeld. Meetschalen voor wiskunde en Nederlands - begrijpend lezen werden ontwikkeld met behulp van IRT-analyses op gegevens verzameld bij een ruime steekproef van leerlingen en scholen in een semi-longitudinaal onderzoek dat liep van september 2008 tot mei 2010 en een reeks voorafgaande proefafnames.

 • De ontwikkeling van toetsitems wiskunde gebeurde aan de KU Leuven, door Nele Goethals en Daniel Jacques o.l.v. Miet Bosmans en door Patrick Tydtgat o.l.v. Jean Pierre Verhaeghe (KU Leuven, UGent). De ontwikkeling van de toetsitems voor Nederlands - begrijpend lezen gebeurde aan de Universiteit Antwerpen, door Stef De Wachter, Jurgen Moons, Tom Venstermans en Katrien Verelst o.l.v. Rita Rymenans.
 • Miet Bosmans, Ilka Fidlers, Sigrid Van De Ven, Sonia Barrani, Els Leuckx en Sanne Vrancken (KU Leuven) werkten mee aan de organisatie van de dataverzameling. Griet Mertens, Geert Delanote en Jorrit Behets tekenen voor de database van het semi-longitudinaal onderzoek.
 • Jean Pierre Verhaeghe (KU Leuven, UGent) stond in voor de IRT-analyses.