Vragen?


 

 

 

 

 

 

Worden de toetsen afgenomen door medewerkers van het Centrum voor Schoolfeedback?

Scholen die een beroep wensen te doen op het Centrum voor Schoolfeedback organiseren bij het begin en/of het eind van het schooljaar zelf de toetsafnames bij hun leerlingen en voeren zelf de antwoorden van de leerlingen in via het scholenportaal.

Hoe registreren wij onze school op het scholenportaal als deze verschillende instellingsnummers heeft?

U registreert elk instellingsnummer. Indien u schoolfeedback voor verschillende instellingsnummers samen in één rapport wenst, dan mag u ons dit melden en maken wij hieromtrent verdere afspraken met u.

Wat is de kostprijs om met onze school gebruik te maken van de diensten van het Centrum voor Schoolfeedback?

Indien u zich registreert op ons scholenportaal (www.schoolfeedback.be/scholenportaal), dan zal u binnen de rubriek Contracten kunnen kiezen voor Nieuw contract aanvragen. U kan nu de velden invullen en automatisch zal de prijsberekening verschijnen. Zolang u niet op Offerteaanvraag indienen klikt, zal er geen contract opgemaakt worden.

Kan ik op het scholenportaal binnen 1 bestelling feedback aanvragen voor verschillende vakken, verschillende leerjaren en verschillende toetsmomenten?

Ja. U doet dit door gebruik te maken van de knop Lijn toevoegen.

Ik plaatste via het scholenportaal een bestelling, maar als ik op de contractenpagina op het contracticoontje klik, verschijnt de boodschap 'U moet een hoofdvestigingsplaats aanduiden!'

Uw bestelling kan pas in een contract gegoten worden van zodra u op het scholenportaal de hoofdvestigingsplaats van uw school aanduidt.  U doet dit via de rubriek Administratie.  Bij Administratie vestigingsplaatsen klikt u op Vestigingsplaats toevoegen, vult u de gevraagde gegevens in en duidt u de hoofdvestigingsplaats aan.

Wat is het verschil tussen een klas en een lesgroep?

Sommige scholen hanteren flexibele groeperingsvormen waarbij leerlingen uit verschillende klassen voor bepaalde activiteiten gehergroepeerd worden. Een lesgroep bestaat uit alle leerlingen die voor een bepaald vak of leerdomein samen les volgen. De samenstelling van lesgroepen kan dus verschillen naargelang het vak. Daarom dienen op het scholenportaal de lesgroepen voor elk vak apart bepaald te worden. Voorbeeld: 2 klassen volgen samen Nederlands: deze 2 klassen worden op het scholenportaal gedefinieerd als 1 lesgroep.
Op het scholenportaal stelt u de lesgroepen samen via de rubriek Administratie - Administratie lesgroepen - Lesgroepen beheren.
Als in uw school de lesgroepen samenvallen met de klasgroepen, dan duidt u de optie Kopieer een klas als lesgroep of Kopieer de gehele administratieve indeling aan.

Wanneer kan ik starten met het importeren van leerlinggegevens in het scholenportaal?

Van zodra uw school zich geregistreerd heeft op het scholenportaal, kan het administratieve luik (via rubriek Administratie) vervuld worden. Leerlingen kunnen geïmporteerd worden, klassen en lesgroepen aangemaakt en leerkrachten kunnen zich registreren.
De achtergrondgegevens die nog verder aangevuld en/of aangepast dienen te worden zoals schooltoelage en thuistaal moeten volledig zijn op het ogenblik waarop u lesgroepen en contractregels als afgewerkt aanvinkt.  Vanaf dat moment worden alle gegevens doorgestuurd naar het Centrum voor Schoolfeedback in functie van het aanmaken van een correct schoolfeedbackrapport.

Is het noodzakelijk om de achtergrondgegevens van de leerlingen in te geven in het scholenportaal?

Ja. De feedback is namelijk gebaseerd op een aantal statistische analyses waarin ook de achtergrondgegevens van de leerlingen betrokken worden. Om voor een groep leerlingen het verwachte gemiddelde en de toegevoegde waarde van uw school te kunnen schatten, hebben wij deze achtergrondgegevens nodig. Leerlingen waarvan er te veel achtergrondgegevens ontbreken, kunnen niet éénduidig als kansarm of niet-kansarm gecategoriseerd worden. Deze leerlingen zullen vervolgens in de analyses als niet-kansarm beschouwd worden. Een hoog aantal leerlingen met ontbrekende achtergrondgegevens kan als gevolg hebben dat de toegevoegde waarde van uw school onderschat wordt.
Indien u gebruikmaakt van Informat, Broekx of Wisa, dan kan u de achtergrondgegevens vanuit uw schooladministratiesysteem in het scholenportaal importeren.

Ik kan de mappen op het scholenportaal onder de administratiepagina niet openen.

Vermoedelijk maakt u gebruik van browserversie 'Internet Explorer 9' of hoger. Volgende link maakt u wegwijs om het probleem op te lossen: http://windows.microsoft.com/nl-BE/windows7/How-to-use-Compatibility-View-in-Internet-Explorer-9.
Indien u de mappen nog steeds niet kan openen, adviseren wij u om een bijkomende browser te installeren op de computers die gebruikt worden om actief te zijn op het scholenportaal.
Via volgende link http://www.mozilla.org/nl/firefox/fx/ kan u gratis de webbrowser 'Firefox' installeren. Vergeet hierbij niet de snelkoppeling met het Firefox-icoontje (oranje vos met gevlamde staart) op het bureaublad of de taakbalk onderaan te plaatsen.
Normaliter zou u geen problemen meer mogen ondervinden als u voortaan deze webbrowser gebruikt voor het scholenportaal.

Kan ik de lesgroepen die ik aanmaakte voor een eerste toetsmoment ook gebruiken bij navolgende metingen?

Ja, dit kan. Binnen eenzelfde schooljaar en eenzelfde leergebied hoeft u de lesgroepen bij een volgende meting niet opnieuw aan te maken.

Waar vind ik een overzicht van de beschikbare toetsen?

Binnen de rubriek Downloads.

Waar kan ik de toetsen downloaden?

Van zodra het Centrum voor Schoolfeedback uw contract goedgekeurd heeft, kan u via het scholenportaal binnen de rubriek Toetsen de passende toetsen downloaden door op de gewenste toetscode te klikken. Door met de cursor op de toetscode te gaan staan, zal u zien voor welke groep van leerlingen de toets in principe bestemd is.

Waar vind ik een handleiding voor de leerkracht?

Alle handleidingen vindt u terug binnen de rubriek Downloads.

Mogen leerlingen met een leerstoornis hulpmiddelen gebruiken tijdens een toetsafname?

Ja, de door de school toegelaten hulpmiddelen of maatregelen in functie van een leerstoornis mogen toegepast worden bij leerlingen met een leerstoornis. Vergeet niet bij het ingeven van de toetsantwoorden van deze leerlingen het volgende zinnetje aan te vinken op de toetsenpagina van het scholenportaal: 'Deze leerling heeft extra hulpmiddelen gebruikt in functie van een leerstoornis'.
De resultaten van de leerlingen die de toets – vanwege een leerstoornis – met behulp van extra hulpmiddelen (en dus niet op de gestandaardiseerde wijze) aflegden, kunnen moeilijk vergeleken worden met de resultaten van andere leerlingen. Zij worden daarom niet in de schoolfeedback opgenomen. In de feedback op leerlingniveau die u gelijktijdig met het schoolfeedbackrapport ontvangt, krijgt u wel de resultaten voor alle leerlingen. Leerlingen die hulpmiddelen gebruikten i.f.v. een leerstoornis staan aangeduid met een asterisk (*).

Corrigeren de leerkrachten de toetsen?

De toetsen hoeven niet gecorrigeerd te worden. Het scoren van de antwoorden gebeurt binnen het Centrum voor Schoolfeedback.
Wel dienen de antwoorden van de leerlingen ingegeven te worden op het scholenportaal binnen de rubriek Toetsen.

Waar kan ik de afgelegde toetsen van de leerlingen ingeven?

U doet dit via het scholenportaal binnen de rubriek Toetsen. U klikt op de contractregel (leerjaar - vak - afnamedatum) en vervolgens op de lesgroep waarna de leerlingen verschijnen. Duid telkens bij elke leerling de versie van de toets aan die afgelegd werd.
Indien scholen over een passende ICT-infrastructuur beschikken, dan bestaat ook de mogelijkheid om de leerlingen zelf (secundair onderwijs) hun toetsantwoorden te laten invoeren. Opgelet! Het betreft geen digitale toetsafname. Leerlingen leggen nog steeds eerst de toets af a.h.v. pen en papier waarna de antwoorden in het scholenportaal ingevoerd worden.

Ik wil starten met het ingeven van de antwoorden van de leerlingen en krijg als boodschap 'Geen verwante lesgroepen voor deze toets'.

U zal eerst nog voor elk vak lesgroepen moeten samenstellen. U doet dit via de rubriek Administratie - Administratie lesgroepen - Lesgroepen beheren.
Zie ook 'Wat is het verschil tussen een klas en een lesgroep?'.

Ik vinkte bij het invoeren van de toetsen op het scholenportaal per vergissing 'Is deze lesgroep afgewerkt?' (of 'Is deze contractregel afgewerkt?') aan en kan nu geen toetsgegevens meer invoeren.

U meldt dit via info@schoolfeedback.be en wij ontgrendelen de lesgroep of de contractregel.
Als een lesgroep of een contractregel als afgewerkt wordt aangevinkt, dan wordt deze vergrendeld ter bescherming van alle ingevoerde gegevens.

Waar vind ik onze schoolfeedbackrapporten?

De schoolfeedbackrapporten kan u downloaden via het scholenportaal in de rubriek Feedback.
Van zodra de rapporten klaar zijn en wij deze op het scholenportaal geplaatst hebben, brengen wij u hiervan per mail op de hoogte.

 

Terug naar bovenTerug naar boven