Geef administratieve info door


School-, klas- en leerlinggegevens

Op het scholenportaal kan u via de rubriek 'Administratie' school-, klas- en leerlinggegevens doorgeven in functie van de klasgroepen waarvoor u feedback vraagt.
Om voor een groep leerlingen het verwachte gemiddelde en de toegevoegde waarde van uw school te kunnen schatten, hebben we ook bepaalde achtergrondgegevens van uw leerlingen nodig.
De meeste achtergrondkenmerken die wij opvragen zijn u bekend omdat uw school deze ook aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming moet doorgeven.
De schooladministratiesystemen INFORMAT, BROEKX en WISA bieden de mogelijkheid tot het exporteren van school-, klas- en leerlinggegevens (gegroepeerd volgens vestigingsplaats en klas) naar een csv-bestand dat u vervolgens in één keer kunt inlezen in ons scholenportaal.

Niet alle achtergrondkenmerken zitten in uw schooladministratiesysteem.  Informatie over de schooltoelage en meer gedetailleerde informatie over de thuistaal dient u wellicht bij de ouders (of de leerlingen) op te vragen.

Wat u dus na het inlezen van het csv-bestand wel nog manueel zult moeten doen:

  • aanduiden of het gezin van de leerling al dan niet een schooltoelage ontvangen heeft in het voorgaande schooljaar
  • bij leerlingen met een Turkse of Noord-Afrikaanse achtergrond "andere taal" vervangen door "Turks", "Koerdisch", "Arabisch" of "Berber" als zij met moeder, vader, broers/zussen of vrienden vooral één van die talen spreken

In de rubriek 'Downloads' vindt u onder 'Werking van het systeem' meer gedetailleerde informatie in een printbare versie.
Binnen de rubriek 'Downloads' vindt u ook per schooladministratiesysteem een stappenplan om school-, klas- en leerlinggegevens vanuit uw schooladministratiesysteem te exporteren naar een csv-bestand.
Tevens zal u er oudervragenlijstjes aantreffen om ontbrekende achtergondgegevens op te vragen bij de ouders.