Neem toets af

Toetsperiode
Downloaden van toetsen
Afnemen van toetsen
Leerlingen met een leerstoornis

In de rubriek 'Downloads' vindt u onder 'Werking van het systeem' meer gedetailleerde informatie in een printbare versie over elk van onderstaande onderdelen.
Hieronder geven wij alvast de grote lijnen weer.

Toetsperiode

Toetsen kunnen aan het begin of aan het eind van elk schooljaar afgenomen worden.
Feedback op basis van begintoetsen levert u interessante informatie over waar uw leerlingen bij het begin van een niveau, een leerjaar of graad staan.
Op basis van een begin- en een eindmeting kan leerwinst bepaald worden.
Wanneer u een bepaalde groep leerlingen over meerdere schooljaren volgt en u op het einde van elk schooljaar een eindmeting laat plaatsvinden, hoeft u bij die groep aan het begin van het volgende schooljaar geen beginmeting te organiseren.  De leerwinst wordt dan tussen twee opeenvolgende eindmetingen bepaald.

Downloaden van toetsen

Via de rubriek ‘Toetsen’ op het scholenportaal kunt u de toets(en) downloaden.  Waak erover dat u de juiste (de meest passende) toets kiest.  Op onze website vindt u onder ‘Downloads’ een overzicht van de beschikbare toetsen en hun moeilijkheidsgraad.
Voor basisonderwijs zal er op het scholenportaal voor technisch lezen en spelling doorverwezen worden naar de website van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming (Toetsen voor scholen) waar scholen de meest passende toets gratis kunnen downloaden.
Het is mogelijk om de leerlingen binnen een heterogene lesgroep verschillende toetsversies voor eenzelfde vak aan te bieden.  Voor sommige leerlingen kan een toets met een andere moeilijkheidsgraad meer geschikt zijn.
OPGELET!  Het betreft geen digitale toetsafname.  Voorlopig bieden wij deze dienst nog niet aan maar hier wordt wel aan gewerkt.  Leerlingen dienen dus de toets af te leggen via pen en papier.

Afnemen van toetsen

Het is van belang dat de toetsafname op gestandaardiseerde wijze - en dus volgens de instructies in de handleiding - verloopt.  De handleiding voor de leerkracht of de begeleider van de toetsafname vindt u op onze website in de rubriek ‘Downloads’.
Zorg er steeds voor dat alle leerlingen (ook de neveninstromers en de leerlingen die hun jaar overdoen) van de deelnemende lesgroepen de toets afleggen.  Het niet laten meedoen van zwakkere leerlingen vertekent de resultaten en de feedback voor uw school en bezorgt u onbetrouwbare informatie.

Leerlingen met een leerstoornis

Leerlingen met een leerstoornis mogen tijdens de toetsafname extra hulpmiddelen gebruiken in functie van hun leerstoornis.
De rapporten bevatten steeds leerlingfeedback en schoolfeedback.  In de leerlingfeedback worden de leerlingen die i.f.v. een leerstoornis hulpmiddelen gebruikten aangeduid met een asterisk (*).  Het berekenen van de individuele vaardigheidsscore gebeurt voor alle leerlingen (met en zonder leerstoornis) op dezelfde wijze.  De individuele vaardigheidsscores van de leerlingen met een leerstoornis worden echter niet meegenomen in de rapporten op schoolniveau omdat de resultaten van deze leerlingen moeilijk vergeleken kunnen worden met de resultaten van de leerlingen die de toets op gestandaardiseerde wijze aflegden.