Plaats uw bestelling

Via de rubriek 'Contracten' op het scholenportaal kan u een bestelling voor feedback plaatsen

  • voor één of meer leergebieden
  • voor één of meer toetsmomenten (begin en/of eind schooljaar)
  • voor één of meer leerjaren
  • binnen één schooljaar

In één bestelling kunnen verschillende contractregels opgenomen worden die verbonden zijn aan één schooljaar. Een contractregel bevat steeds een bestelling van feedback over één leergebied op één toetsmoment voor één leerjaar binnen één schooljaar, bv. Nederlands (begrijpend lezen) begin 1ste leerjaar schooljaar 20xx-20xx.

In de rubriek 'Downloads' vindt u onder 'Werking van het systeem' meer gedetailleerde informatie in een printbare versie.