Voer toetsgegevens in

Het invoeren kan op twee manieren gebeuren: ofwel zorgt de school voor het invoeren van de toetsgegevens ofwel voeren de leerlingen (secundair onderwijs) zelf hun toetsantwoorden in.

School voert in
Het invoeren van de toetsgegevens van de leerlingen gebeurt op het scholenportaal onder de rubriek ‘Toetsen’ en verloopt via invoerschermen.  Deze invoerschermen weerspiegelen zo getrouw mogelijk de lay-out van de toetsen op papier.  Elk antwoord van de leerling dient ingevoerd te worden.

Leerlingen (secundair onderwijs) voeren in
Het is eveneens mogelijk dat de leerlingen zelf hun toetsantwoorden invoeren.  Wij hopen hiermee de belasting voor leerkrachten en/of administratief personeel te verlichten.  De toetsen worden nog steeds afgenomen a.h.v. een papieren toetsboekje, maar met dat verschil dat leerlingen nadien hun toetsantwoorden – uiteraard onder toezicht – invoeren op het scholenportaal.  Het betreft dus geen digitale toetsafname.  De invoerschermen van het scholenportaal zijn in wezen niet bedoeld en ook niet uitgetest voor digitale toetsing.
Voordat de leerlingen hun toetsantwoorden kunnen invoeren op het scholenportaal dient u eerst logincodes voor hen aan te maken.  Dit gebeurt op automatische wijze.

In de rubriek 'Downloads' vindt u onder 'Werking van het systeem' meer gedetailleerde informatie in een printbare versie met inbegrip van een stappenplan om logincodes aan te maken voor leerlingen.